Zdravý Brod
Město Český Brod

MA21 - MA21 a Zdravé město

Neformální skupina pro MA21

Členové komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21:
  • Bc. Jakub Nekolný - předseda, zodpovědný, politik, starosta města Český Brod
  • Petra Ištvániková - místopředsedkyně, koordinátorka MA21, veřejný sektor
  • Irena Vomáčková - veřejný sektor
  • Renata Neufusová - neziskový sektor, LECCOS, z.s., 
  • Petr Fořt - podnikatelský sektor, Ameba Production spol. s r.o.

Usnesení Rady města Český Brod ze dne 16.12.2015 usneseniRM_161215.pdf 

Město Český Brod se registrovalo do evidence Místních agend 21.

logo ceniaMěsto Český Brod se tak připojilo mezi obce, kraje nebo svazky obcí, které mají zájem uplatňovat principy udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Strategickým plánováním v roce 2007 Český Brod nastoupil proces zkvalitňování správy věcí veřejných, zapojování veřejnosti a využívání poznatků o udržitelném rozvoji, které v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů.

Co si představit pod pojmem udržitelný rozvoj? Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (§ 6 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí). Potřeby přítomnosti jsou uspokojovány, aniž by byly oslabeny možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. Spočívá také na rovnováze mezi svobodami a právy každého jednotlivce. Vede k zodpovědnosti k jiným lidem a přírodě jako celku.

Na webové stránce www.ma21.cz najdete databázi MA21, kde si můžete prohlédnout, jaká kritéria musí naše město splnit, aby z kategorie Zájemci postoupilo do vyšší úrovně. Plněním jednotlivých kritérií si město Český Brod buduje své postavení na poli žadatelů o dotační programy.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist