Zdravý Brod
Město Český Brod

MA21 - Strategické plánování

Generel cyklistické dopravy na území města Český Brod

CyklogenerelPředseda komise dopravy Bc. Marek Binko prezentoval účastníkům Fóra města 2013 návrh generelu cyklistické dopravy na území města Český Brod. Moderní město by mělo umožňovat mobilitu pro všechny druhy dopravy (automobilovou, hromadnou, cyklistickou i pěší). Proto bychom měli koncipovat město tak, aby lidé měli možnost jezdit i na kole celý život a tím prospívat vlastnímu zdraví i životnímu prostředí.

Prezentace Generelu cyklistické dopravy (pdf 9,6 MB) Generel cyklodopravy - prezentace.pdf 9599 kB

Textová část Generelu cyklistické dopravy (pdf 9,1 MB) Generel cyklodopravy - text.pdf 9130 kB

Těšíme se do 31.10.2013 na vaše připomínky a náměty, které můžete vkládat jako komentáře k tomuto článku.

Anketu k cyklogenerelu naleznete v pokračování článku

Řídící skupina pro aktualizaci Strategického plánu 2011

Číslo Činnost Jméno
1. Obč Baladrán Zbyněk MgA  
2. ZM Binko Marek Bc.  
3. Úř Hájek Václav
4. ZM+NNO Kratochvílová Jana 
5. ZM Němeček Josef Ing. Arch.   
6. O-M Rahmová Renata, Ing. 
7. Obč Žák Jan 
8. Úř+NNO Kašpar Aleš, Ing.
9. Úř Vodička Rostislav Ing.
10. O-M Kruliš Miroslav Ing.
11. P Kulhánková Jana 
12. ZM/RM Přikryl Jan Ing.  
13. O-M Kocum Ivo Mgr.  
14. C Lukášek Marek Mgr. 
15. Obce Oliva Miloslav Mgr.  
16. Obč Šoupalová Štěpánka 
17. P Talacko Jaroslav MVDr.  
18. NNO Ulíková Lucie Mgr.
19. Obce Zdražilová  Martina Ing.
20. O-M Blažková Iveta Ing.  
21. O-M Kosová Kristýna Bc.  
22. C Kocian Matúš RNDr., Ph.D.
23. Úř Pohůnek Jan Ing.  
24. Úř Vomáčková Irena Ing.  
     
ZM Zastupitel/ka města  
O-M Organizace města  
P Podnikatel/ka  
Úř Úředník/úřednice  
Obč Občan/ka
NNO Nestátní neziskové organizace
C Církve

Výstupy ze setkání s veřejností

Město chce znát názor občanů

Od začátku roku 2010 měli obyvatelé Českého Brodu hned několik příležitostí setkat se s vedením města a sdělit jim svůj názor a připomínky. V únoru se v hojném počtu takřka čtyřiceti zúčastněných konala beseda o novém územním plánu. Vedoucí stavebního odboru Ing. Radana Marešová popsala občanům proces pořizování územního plánu, který musí být vydán nejpozději do roku 2015.

Na setkání fóra města se v domově ANNA sešly téměř tři desítky účastníků. Přítomní byli seznámeni s investičními záměry města, s novým územním plánem a naplňováním cílů Strategického plánu rozvoje města a komunitního plánu sociálních služeb. V diskusi se občané dotkli řady témat, především dopravní situace a prostoru před nádražím. Veškeré připomínky a podněty občanů byly zaznamenány a předány kompetentním osobám ke zpracování. 

Plnění Strategického plánu a setkání s veřejností

V tomto roce plníme specifický cíl 5.2.2, zpracováváme Komunitní plán sociálních služeb. Informace o zpracování Komunitního plánu jsou k dispozici zde

V dubnu 2008 v rámci první výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí byl předložen projekt „Od strategie k akci pro udržitelný rozvoj města Český Brod“. Prostředky z tohoto grantu chtělo město využít pro vytvoření akčního plánu a tím i realizaci Strategického plánu s cílem udržet ho do dalších let. Výběrové řízení se protahovalo a v červenci 2008 nám bohužel nebyl grant přiznán.

Do konce tohoto roku máme možnost předložit nový projekt v rámci druhé otevřené výzvy Ministerstva ŽP. Doufejme, že druhý pokus bude úspěšnější a Strategický plán bude úspěšně realizován.

Více informací se můžete dozvědět v pondělí 15. prosince 2008 od 17.00 – 18.30 hodin v kazetovém sále v budově ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, kde se koná setkání Fóra pro rozvoj města, které vzešlo ze Strategického týmu. Pokud budete mít zájem, rádi se s Vámi setkáme. Svou účast prosím ohlaste buď telefonicky paní Veronice Svěcené 321 612 124 nebo e-mailem na svecena@cesbrod.cz  

Pozvánka - dokument ke stažení v pdf FM_pozvanka_081215.pdf 80 kB

Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist